SKÖTSEL - Berättigar till RUT-avdrag

Vad krävs för att få en fin trädgård?

  • Ogräsbekämpning (med marktäckning med hjälp av växer eller material minskar behovet)

  • Gödsling (rätt tidpunkt och rätt mängd påverkar resultatet)

  • Vattning (vattna rejält för att gynna växternas rotbildning en bit ner)

  • Växtskadekontroll (en daglig runda borgar för tidig upptäckt så att åtgärder kan sättas in)

  • Beskärning


Skötselkalender

När ska man göra vad?
Jag kan sammatta skötselbehovet beträffande beskärning, gödning och annan skötsel.

Semester?

Jag kommer och sköter om din trädgård när du är bortrest.

.