Beskärning


Bästa tiden för beskärning varierar beroende på vilken växt det är och vad du vill åstadkomma.
2016 certifierade jag mig för fruktträdberskärning genom Riksförbundet Svensk Trädgård med Grönt kort.
Beskärning berättigar till RUT-avdrag. Från och med augusti 2016 gäller det för all beskäring.

Häckar

Kan vara både klippta och friväxande. Klippta behöver givetvis beskäras för att behålla formen. Men även friväxande mår bra av att underhållsbeskäras för ökad livslängd och finare blommning.

Prydnadsträd

Beskärs främst då de blivit för utrymmeskrävande. Här har man mycket att vinna genom att välja rätt träd till rätt plats redan vid inköp.

Fruktträd

Beskärs för att få finare och mer frukt, samt för att få luftigare grenverk för att motverka svampangrepp.
Även för att styra trädets storlek och form.

Buskar

Med underhållsbeskärning vitaliseras busken, och en del går också att vid behov föryngringsbeskäras.

Rosor

Beskärs på våren för att öka blomningen och behålla form så den inte blir för spretig.

.

  • Image